Romy Dumont

Klinisch Psycholoog

Vul het contactformulier in om een afspraak te maken

Iedereen (van jong tot wijs) die ergens mee zit en graag begeleiding of een gesprek wenst, is hier meer dan welkom. Of het nu om individuen, koppels of families gaat, telkens zal de aanpak aan de hulpvraag worden aangepast. Hierbij mag u zelfstandig een afspraak maken, maar het kan eveneens via doorverwijzing. 

Sessies kunnen in het Nederlands, Frans en Engels worden gehouden. Ook (groeps-) cursussen en online sessies worden aangeboden. 

Een eerste vrijblijvende afspraak kan u makkelijk maken via het contactformulier hierboven. Hierbij kan u zelf uw beschikbaarheden opgeven. 


Kri-ko: kinderen een veilige ruimte voor groei bieden

Op woensdag ben ik beschikbaar in de kindvriendelijke omgeving van praktijk Kri-ko in Alsemberg (https://kri-ko.be/). Hier bied ik aangepaste psychologische ondersteuning voor kinderen. Samen zullen we werken aan het begrijpen en omgaan met emoties, gedragsproblemen en andere uitdagingen die uw kind tegenkomt tijdens de eigen ontwikkeling.


Praktijk De Genstberg: volwassenen en ouderen ondersteunen en doelen bereiken

Voor volwassenen ben ik beschikbaar op dinsdag, donderdag en vrijdag in de huisartsenpraktijk De Genstberg, Alsemberg (https://degenstberg.be/). Mijn doel is om u te helpen bij het vinden van inzicht in uzelf, het beheersen van stress, het omgaan met angst of depressie, slaapproblemen, e.d. én het ontwikkelen van veerkrachtige coping-strategieën. 


Visie - missie - werking

Mijn missie als klinisch psycholoog is het bevorderen van het welzijn van onze cliënten en hun omgeving d.m.v. kortdurende therapeutische behandelingen van zo'n vier à tien sessies. Hierbij maak ik gebruik van oplossingsgerichte, systemische en gedragstherapeutische methoden om cliënten te helpen bij het ontdekken van hun innerlijke kracht en het effectief omgaan met levensuitdagingen in het hier en nu. Door veerkracht en zelfredzaamheid te cultiveren, werken we doelgericht samen met de cliënt (en, indien van toepassing, diens sociale netwerk)  aan een betere toekomst.

Hiervoor bied ik sessies in drie talen aan (NL/FR/EN) en dit zowel online als in de praktijk; invididueel, in koppel of samen met het gezin.


Wat niet? 

Voor diagnostiek kan u eerst terecht bij collega's alvorens een invidivueel traject kan worden opgestart. Voorlopig ben ik ook niet gespecialiseerd in eet- en middelenproblematieken e.d. Doorverwijzingen naar gespecialiseerde instanties kunnen plaats vinden indien ik geen gedegen begeleiding kan bieden voor de desbetreffende problematiek. Dan ga ik samen met de cliënt op zoek naar een gepaste oplossing, bij een erkende hulpverlener of organisatie.


Wie ben ik?

Geaccrediteerd klinisch psycholoog (visumnummer: 404384)

Na mijn masteropleiding in de Klinische Psychologie die ik in 2023 aan de Vrije Universiteit Brussel behaalde, begon ik meteen als zelfstandige. Hiervoor werkte ik in het binnen- en buitenland en behaalde ik een master in de Taal- en Letterkunde (VUB) en rondde ik mijn lerarenopleiding (CVO) af terwijl ik les gaf. Deze (internationale) ervaringen zet ik dan ook dagelijks in voor het welzijn van elk van mijn cliënten. 

Compsy profiel: compsy.be/nl/profile/public-profile/39246 


Beroepsgeheim

Klinisch psycholoog is een erkend beroep dat onderhevig is aan beroepsgeheim; daarom verzamelt deze website bijvoorbeeld geen cookies. 

Voor kinderen en adolescenten in praktijk Kri-ko,  Pastoor Bolsstraat 68, 1652 Alsemberg

Woensdag: 08:00 tot 19:00

Voor volwassennen in praktijk De Genstberg, Brusselsesteenweg 189 A, 1652 Alsemberg

Donderdag: 08:00 - 19:00

Vrijdag: 08:00 - 19:00